گوشی پزشکی دیجیتال core لیتمن

گوشی پزشکی لیتمن

استتوسکوپ لیتمن دیجیتال Littmann CORE فول مشکی

قیمت اصلی 23,900,000تومان بود.قیمت فعلی 22,100,000تومان است.

استتوسکوپ لیتمن دیجیتال Littmann CORE مشکی

قیمت اصلی 23,500,000تومان بود.قیمت فعلی 22,450,000تومان است.

استتوسکوپ لیتمن دیجیتال Littmann CORE مشکی طلایی

قیمت اصلی 23,800,000تومان بود.قیمت فعلی 22,700,000تومان است.